Journal History

Serunai: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan merupakan sebuah jurnal yang terbit per 6 bulan sekali. namun, bersebab kesalahan dalam hal sistem kepengurusan, maka jurnal ini sempat mengalami penerbitan per 3 bulan sekali pada tahun 2016